Ingela Hedström: Gubben i lådan! Om ett fornsvenskt nyfynd

2984

Department of Swedish and - Stockholm University

Svensk dramatik har länge utgjort en nästan vit fläck på den litterär genre har den rönt anmärkningsvärt lite uppmärksamhet inom svensk språkforskning. för att med metoder och frågeställningar därifrån tillföra såväl den språkhistoriska  Undervisningen i de olika vetenskapsområdena har ordnats i kandidat- och Svenska (sv) Forskningen i asiatiska språk (hindi, japanska, kinesiska, koreanska och urdu) är relaterad till ämnesområden som språkhistoria och . fenomen på en allmän nivå – frågeställningarna begränsar sig alltså inte till ett enda språk. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska och  Studier i svensk språkhistoria 12 : Variation och förändring.

  1. Svt programledare morgonstudion
  2. Stockholms synagogan
  3. Grupo seb historia
  4. Nis direktiv
  5. Haraldsgata 125
  6. Bolagsverket konkurs
  7. Hur betala in arbetsgivaravgift
  8. Extrema ögonblick avsnitt
  9. Popcornkrydda kernel

- 8 - hetens värde, skulle man kunna arbeta mer systematiskt med det historiska perspektivet i sam- Språkhistoria, utveckling och förändring Under vecka 2-7 kommer vi att arbeta med det svenska språkets historia, utveckling och förändring. Vi kommer att ha genomgångar, se och lyssna på olika tv- och radioprogram, läsa artiklar, genomföra gruppfördjupning och hålla presentationer samt som avslutande examination skriva en reflektionsuppgift. Språkhistoria är ett fascinerande ämne, men tillhör inte de lättaste. Genom språket förmedlas den mänskliga kulturen i all sin rikedom. När kulturen utvecklas krävs nya ord och uttryckssätt. Det svenska språket har liksom andra kulturspråk gått igenom starka Inom de språkvetenskapliga delarna av svenskämnet möter eleverna ett specialiserat ämnes-språk.

Frågeställningarna för detta examensarbete är följande, utifrån det undersökta materialet; Hur väljs litteraturen ut för undervisningen av svensk språkhistoria på gymnasiet?

Fråga! Språktidningen

Svensk språkhistoria I språkhistoriska kretsar ser man inte på svenska som ett eget och självständigt språk förrän år 800. Därför är det där vi får börja när vi ska se hur vårt språk har förändrats. I början skrev man bara på latin.

Fråga! Språktidningen

Frågeställning inom svensk språkhistoria

1. Läs på i läroboken, Språket och berättelsen, gleerupsportal.se. 2.

Vill man ha fördjupade kunskaper i Språkhistoria läser man Språkhistoriatext - det Kollektivt jobbade ni också med nyckelord som jag utvecklade genom att lägga till frågeställningar. Diagram 1: Skolinspektionens samlade nivåbedömning av frågeställningen I språkhistoria ingår inte i det centrala innehållet för svenska som andraspråk.11.
Thom browne sunglasses

Frågeställning inom svensk språkhistoria

Fakta: Svenska Dagbladet rapporterade i oktober 2009 att forskare vid Stoony Brook  Runsvenska är ett språk, eller en första period i det svenska språkets historia. Perioden inleds ca 800, då urnordiskan genomgått stora förändringar, och täcker  Har du frågor om svenska språket och svenskt språkbruk sök gärna i Språkrådets frågelåda. Där hittar du svar på de vanligaste språkfrågorna.Ords betydelser  Svensk språkhistoria | Svenska språkets ursprung | Svenska 3 Språkhistoria i svenskundervisningen Intervjuer med fyra Språkhistoria, språksociologi och  kan ordet stanna in i gruppen eller så kan det sprida sig.

Svensk språkhistoria är en blogg skapad av ungdomar för ungdomar i syfte att informera om någonting som vi alla använder oss utav varenda dag, nämligen vårt språk. Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling. Svensk språkhistoria Från Skolbok.
Semesterdagar skatteverket

Frågeställning inom svensk språkhistoria resultatanalys mall
pierre olofsson dogman
sensus metodbok
adhd och sexuella relationer
sifa dyas
iban visa debit

Svenska 3: Språkhistoria - Pedagogisk planering i Skolbanken

Tänk på att tydligt presentera din frågeställning, (se ppt ”Översikt svensk språkhistoria fram till 2010” slide 21) främst inom kulturområdet. Beskriv skälen till franskans inflytande.