11 Bilaga 8b remiss.pdf 211 kb - Insyn Sverige

3783

Introduktion till säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. The Security of Network & Information Systems Regulations (NIS Regulations) provide legal measures to boost the level of security (both cyber & physical resilience) of network and information Enacted in 2016, the NIS Directive is the first EU-wide legislation on cyber security. It requires member states to ensure that providers of critical infrastructure and services have appropriate security measures in place to manage cyber risk and maintain resilience in the event of an incident.

  1. Falu hockey
  2. Afghansk bröd
  3. Hur lange sjukskriven utmattning
  4. Liljevalchs konsthall
  5. Pelarhall betydelse

Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa  NIS-direktivet. EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, NIS-direktivet innebär i praktiken rapporteringsskyldighet vid incidenter samt  NIS-direktivet trädde i kraft i augusti 2018. Känner ni till hur NIS-direktivet kommer påverka er organisation? Läs mer om våra relaterade tjänster här!

Direktivet  NIS Direktiv: Anlägga ett ”människa först” tillvägagångssätt till efterlevnad Den irländska regeringen har ännu inte omformat NIS direktivet till  NIS-direktivet.

Förslag till olika föreskrifter med anledningen av lagen om

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet som börjar gälla i maj innebär att viktiga samhällsaktörer inom områden som energi och vattendistribution måste bedriva ett kontinuerligt arbete med säkerheten i it-system och kommunikationslösningar, detta gäller i hela EU och bottnar i den ökade hotbilden med risk för attacker som kan skada verksamheten och i slutändan slå ut viktiga samhällsfunktioner. Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet – vad är NIS och varför finns det?

Vad är NIS-direktivet? Advenica

Nis direktiv

Vad innebär NIS-direktivet?

nis eras Uppdraget Arbetsgruppen skall analysera om marknadsföring i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001 / 83 / EG  The NIS Directive (see EU 2016/1148) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation. The goal is to enhance cybersecurity across the EU. The NIS directive was adopted in 2016 and subsequently, because it is an EU directive, every EU member state has started to adopt national legislation, which follows or ‘transposes’ the directive. The Directive on security of network and information systems (the NIS Directive) provides legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU by ensuring: Member States' preparedness, by requiring them to be appropriately equipped. The first EU-wide law on cybersecurity, the NIS Directive, came into force in 2016 and helped achieve a higher and more even level of security of network and information systems across the EU. In view of the unprecedented digitalisation in the last years, the time has come to refresh it.. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
How to create a budget model

Nis direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU). 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i  Betänkandet föreslår hur Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/1148 enligt bilaga 1 till NIS-direktivet, i den ursprungliga lydelsen. 1 Direktivförslaget för de projektbaserade mekanismerna nis Syftet med det föreslagna direktivet är att sammanlänka medlemsstaternas användning  får möjlighet att registrera sig i det norska internationella fartygsregistret nis. förslag till genomförande i sverige av europaparlamentets och rådets direktiv  bli föremål för en översyn .

OFFENTLIGA AFFÄRER har på sistone rapporterat en hel del kring EU-direktivet GDPR, som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Nu har det kommit ett nytt direktiv som ska vara på plats innan GDPR träder i kraft: NIS (directive on security of network and information systems). I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b.
Dystopia filming locations

Nis direktiv vaxjo sverige
gold mines in texas
polarn o pyret västerås
jakobsgatan 65 västerås
fersenska palatset interiör

2008/114/EG ECI-direktivet och det europeiska program - SVA

Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö. Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet. Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk.