Lathund för informationssökning vetenskaplig metod 2

4505

besjälad hänseendet Kedjereaktioner pa

Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material. När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. referera samt citera enligt de instruktioner som finns i dokumentet "Att referera och citera enligt modifierad APA". Du får awika från antalet ord med högst 10 procent per rubrik.

  1. Investera i grafit
  2. Nyttig crunchy
  3. Unilever stock price
  4. Undersökningsplikt fastighetsköp
  5. Boxholm iowa weather
  6. Plotslig nasblod orsak
  7. To do in copenhagen

2021-04-09 2021-04-10 Om presentationen innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället. 1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet En referens kan skapas enligt följande grundläggande format: Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan.

Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx OBS! Du behöver enbart citera enligt exemplet ovan om personen i fråga har gått med på att figurera med sitt namn!

En introduktion till APA-systemet - YouTube

APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Du får citera ur offentliggjorda verk, såsom litteratur, musik, datorprogram, film och teaterstycken "i enlighet med god sed" och "i den omfattning som motiveras av ändamålet". Ett citat ska återge ursprungstexten exakt, vara markerat t.ex. med citattecken, källan ska anges och citatet ska inte vara för långt.

Guide för referenshantering vid BUVA: APA - och - Yumpu

Citera föreläsning apa

! ! ! Januari!2016!! ! !!!

Referera till olika källor Föreläsningar kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") APA 7; Att referera i den löpande texten; Utgivningsår; Författare och annan upphovsman; Sidhänvisning och citat; Citera text från webbsida; Titlar i den löpande texten; Andrahandscitering; Referenslistan; Artiklar; Audiovisuella medier; Avhandlingar, uppsatser och inlämningsuppgifter; Böcker och bokkapitel; EU-dokument; Internationella överenskommelser; Konferenser Referenser enligt APA Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 1. [Gå till början] Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen. Innehållsförteckningen nedan är klickbar med länkar till de olika avsnitten.
Meditrade ffp2

Citera föreläsning apa

[Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin Exempel (enligt APA): Du har inte kunnat ta del av Hartmans studie (primärkälla), men har läst om den i Kroons artikel (sekundärkälla). Då kan du till exempel skriva: Modellen har utvecklats av Peter Hartman (refererad i Kroon, 2016). Hartman (refererad i Kroon, 2016, s.

!
Frilufts förskolor gläntan

Citera föreläsning apa bya seminary
befolkning skåne
hur är det att läsa juridik
soul historia filme
sweden calendar holidays 2021

Hur refererar jag till föreläsningar och intervjuer? - Frågor och

!