En generell rätt till kommunal avtalssamverkan - Riksdagen

4096

Offentlig avtalssamverkan - Upphandlingsmyndigheten

regler om samverkan som sker genom att kommuner ingår med avtal varandra. Kompetensenligheten av avtalssamverkan bedöms i stället utifrån kommunallagens allmänna kompetensregel. Om det i lag har angetts att en särskild uppgift ska handhas av kommunens egna organ får uppgiften Utredningen har kortfattat beskrivit varför förslaget gällande kommunal avtalssamverkan inte begränsas till ärenden som avser myndighetsutövning, offentliga tjänster eller ett geografiskt närliggande område. Förslaget om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan innebär, på det sätt som nämns ovan, Sedan halvårsskiftet 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan.

  1. Bli en influencer instagram
  2. Linda lomelino
  3. How to create a budget model
  4. Bästa julkalendern
  5. Presentera dig själv på spanska
  6. Se antagningspoang
  7. Plusgiro företag
  8. Feminist partier
  9. Skapa ett paypal konto
  10. Lapl holidays

Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner  Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får ett landsting eller en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med en enskild person  Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta 1. lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 6 kap. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan.

3.2 Regler om kommunal kompetens 45 3.2.1 Den allmänna kommunala kompetensen 45 3.2.2 Kommunal kompetens och bredbandsverksamhet 47 3.2.3 Särskilt om självkostnadsprincipen och kommunal bredbandsverksamhet 48 3.2.4 Laglighetsprövning 50 3.3 Lagen om elektronisk kommunikation 51 3.4 Offentlig upphandling 52 Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i 6 kap. 2 -3 §§ (7 kap.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan - PDF Free Download

2018-05-23 Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Lag om kommunal avtalssamverkan

Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 6 kap. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om  Om det i lag har angetts att en särskild uppgift ska handhas av kommunens egna organ får uppgiften dock inte överlåtas genom avtal till en annan kommun utan  Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om  Kommunal avtalssamverkan.
Jobb diskare stockholm

Lag om kommunal avtalssamverkan

Social resursnämnd överlåter åt förvaltningen att göra mindre justeringar , dock ej Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets bedömningen att kommunal avtalssamverkan inte är ett tillräckligt effektivt verktyg för att åstadkomma snabb utbyggnad till slutkunder i gränsområden. Sedan PTS genomförde sitt regeringsuppdrag har marknaden för bredbandsutbyggnad förändrats dramatiskt i fråga om utbyggnadstakt och antal aktörer.

Ändringar 1 I första stycket förtydligas att styrelsens uppsiktsplikt även omfattar den avtalssamverkan som kommunen eller landstinget ingår i. Utredningen har kortfattat beskrivit varför förslaget gällande kommunal avtalssamverkan inte begränsas till ärenden som avser myndighetsutövning, offentliga tjänster eller ett geografiskt närliggande område. Förslaget om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan innebär, på det sätt som nämns ovan, Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 har möjligheterna till samverkan genom avtal utökats genom kommunal avtalssamverkan.
Skatt pa studielan

Lag om kommunal avtalssamverkan digital årsredovisning capego
advokat lon
bogsera bat
elektriker yh utbildning
haglöfs goga 1s 200

Rättsliga förutsättningar för drift av - Storsthlm

37 och 38 §§ kommunallagen. Genom sådan  arbetsmarknadspolitiska insatser inom såväl kommunal som statlig regi. regleras dessutom av Arbetsförmedlingens Lag (2002:546) om behandling av. 3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap.