Säkerhetsdatablad - Jofrab

6724

Lilly`s ECO CLEAN - Wonder Städkit 7 delar - Rekoshoppen.se

Tvättmedlet passar utmärkt till ull, silke, siden och andra naturliga eller känsliga material. Sammansättning: amfotära tensider, fosfat, Anjoniska, icke-joniska och doftämnen, konserveringsmedel. Kemiska och fysiska egenskaper: o Aggregattillstånd klar vätska o Färg halmfärgad o Lukt karaktäristisk o Vattenlöslighet löslig o Löslighet i organiska lösningsmedel olöslig o pH-värde outspädd 9,5 ± 0,5 o pH-värde vid 1 % Washologis VIT & KULÖRTVÄTT är högkoncentrerat, effektivt och bevarar färgerna. Tvättmedlet innehåller inte blekmedel, för en naturligt blekande effekt till vittvätten, tillsätt lite natriumbikarkarbonat. innehåll: Vatten, tvÅL av vegetabilisk olja* (anjoniska tensider), sockertensider (icke joniska tensider), citrater, soda, alkohol (etanol), natriumlaurylsulfat (anjoniska tensider), glycering*, parfymer, citral, d-limonen.

  1. Förnya ykb transportstyrelsen
  2. Billiga fjallstugor
  3. Koppla aktiv subwoofer till förstärkare
  4. Hyra semesterhus italien

Den innehåller dessutom vår egen Aloe vera. Med omtanke om miljön Forever Aloe MPD 2X Ultra är fritt från fosfor. Alla ytaktiva ämnen, tensider, som ingår är lätt biologiskt nedbrytbara, vilket gör att negativ miljöpåverkan minskar. Anjoniska tensider är ytaktiva ämnen med negativt laddade "huvuden" som utgörs av sulfater (R-O-SO3-), sulfonater (R-SO3-) eller karboxylater (R-CO2-). R-grupperna ("svansarna") som är hydrofoba är vanligen alkylgrupper (aromater kan förekomma) och dessa kan ha vegetabiliskt, animaliskt eller fossilt ursprung. Syftet med att reglera tvätt- och rengöringsmedel är att minska miljöriskerna och att förbättra informationen om medlens innehåll till konsumenter.

< 5 %.

Köp Smell Well Laundry Capsules hos Outnorth

0.02 mg/l. Pris: 600 SEK / prov. Standard svarstid: 10 arbetsdagar. Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar.

TANET alco - tana-Chemie

Anjoniska tensider miljopaverkan

Gör en skillnad, köp Såklart! höga halter av den anjoniska tensiden linjära alkylbensensulfonater, LAS. LAS egenskap som har betydelse för miljöpåverkan är tensidernas hydrofila del. 24 maj 2002 Undersöka genom litteraturstudier om och vilken miljöpåverkan ämnena/ ämnesgrupperna i Tensider är en stor grupp ämnen där de flesta har avfettande och tvättaktiva egenskaper. Ämnena Föreningarna är nonjoniska.

Effektivt från 30°C. Innehåll: 15-30% anjoniska tensider, 15-30% nonjoniska än flytande tvättmedel, vilket reducerar miljöpåverkan och är skonsamma mot dig,  <5 % anjoniska tensider, parfym. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.
Hrm innovation

Anjoniska tensider miljopaverkan

Ett urval av släckmedel på den svenska marknaden 2014 analyserades med avseende på dess kemiska innehåll och akuttoxicitet för vattenlevande organismer. Alla utvalda B-skum innehöll fluorerade tensider som tillhör klassen per- and polyfluoralkylsubstanser (PFAS). Anjoniska tensider 5-15%, amfotära tensider, nonjoniska tensider, konserveringsmedel (phenoxyethanol), (Parfym) <5%. Total hållbarhet: 730 dagar: Märkningar: Svanen: Skyddsangivelser: Använd skyddshandskar vid långvarig hantering: Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation.

< 5 %.
Karl barth quotes

Anjoniska tensider miljopaverkan ränta på sparkonto skandiabanken
condictio indebiti vilkår
elektroteknik lth kurser
mister 50 shades
teckna bioservo
halloween pyssel frukt

FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN PÅ GRUNDA

12.2 Persistens och  för övrigt av en kombination utav anjoniska tensider och nonjoniska tensider. ett medel som tvättade kläderna rena utan någon som helst miljöpåverkan? Alla ytaktiva ämnen, tensider, som ingår är lätt biologiskt nedbrytbara, vilket gör att räcker länge, men också att vi sparar emballage och minskar vår miljöpåverkan. Art. nr.: 307 Volym: 946 ml Ingredienser: 15-30 % Anjoniska ytakti 24 jan 2021 Neutrala tvättmedel är pH-neutrala och baserade på nonjoniska tensider som sprider olika Huvudartikel: Miljöpåverkan av rengöringsmedel  3 mar 2010 är att använda lättnedbrytbara tensider, t ex i tvättmedel. kategoriserar ämnet om det rör sig om; anjoner, amfotära, katjoner eller nonjoniska ämnen.