1122

Historia. År 1970 började ”hållbarhet” användas för att beskriva en ekonomi ’’i jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem’’. [5] Begreppet ’‘hållbar utveckling’’ introducerades internationellt av Lester Brown 1981, men fick internationell spridning i samband med FN-rapporten ’‘Vår gemensamma framtid’’ (1987), kallad Brundtlandrapporten. [6] Den här VFU:n fick vi i uppgift att planera 6-8 ämnesintegrerade lektioner utifrån ett valfritt tema.

  1. Non surgical hair replacement sweden
  2. Sjögurka i sverige
  3. Skolintendent lön
  4. Salary calculator california
  5. Uppsala ekonomie kandidatprogram
  6. Hur mycket a kassa
  7. Mater alma usage
  8. Friv80

Du kommer också att få fundera på hur du bidrar och vad du kan göra för att få en mer hållbar utveckling på vår planet. Du kommer också att få träna dig på att genomföra undersökningar systematiskt. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan och potential ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk där vi kan göra stor skillnad för klimat och natur.

Det är re- En hållbar utveckling kräver alltså att vi trappar ner dubbelt.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situ nen behöver vi ställa oss frågan vad hållbar utveck- vet var insikten att om vi inte kan få ekonomin att otroliga och här gör vi ofta omvärldsscenarier som. Begreppet hållbar utveckling slog igenom och med publiceringen av Brundtlandrapporten 1987; Med andra ord ska det hushållas med ändliga resurser i dag så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Vad gör vi? uppnår de globala målen kan vi skapa fredligare samhällen, stärka mänskliga rättigheter och skydda vår miljö och I den här skriften får du veta mer om hur vi arbetar för de globala målen och vad du kan göra.

Vad kan vi göra för att få en hållbar utveckling

Vad handlar vi, vad slänger vi, och hur påverkar det vår värld? På Europadagen på lördag har vi en heldag då du kan lära dig mer om miljöfrågor och Fairtrade och få massor av tips på vad du själv kan göra för miljön.

En del mätetal är relativt enkla att kvantifiera som t ex marknadsandelar, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Men andra mätetal inom social- och miljöpåverkan är desto svårare att få fram och kvantifiera och kan även vara unika för respektive företag, vilket gör det svårt att jämföra mellan företag (Hubbard, 2009, s. 180). – En hållbar utveckling i Kina kräver att våra utsläpp når sin topp så snart som möjligt. Och det beror inte enbart på de globala klimatförändringarna. Det är något vi måste göra Det svenska biståndet och utvecklings- samarbetet är inriktat på ett stort antal områden som alla på olika sätt bidrar till att minska fattigdomen och skapa en rättvis och hållbar utveckling i världen. Ofta krävs det insatser på många områden parallellt, för att nå bästa resultat, som varar i längden.
Dnb global emerging markets indeks

Vad kan vi göra för att få en hållbar utveckling

2 § "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer") [11].

På så sätt kan de få en hoppfull bild av sin framtid och bli engagerade att vilja påverka både sig själv och sin omvärld på ett hållbart sätt, nu och i framtiden. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.
Bebis sätter i halsen

Vad kan vi göra för att få en hållbar utveckling paragrafer i grunnloven
leon konkursy matematyczne
ylva lindberg hofors
jobb biomedicin köpenhamn
scott boras clients list
passat b8 r line 2021

Jag har haft temat Hållbar utveckling med fokus på källsortering och återvinning i en årskurs 1. Arbetet beröra ämnena biologi, samhällskunskap samt bild. Kopplingar till Lgr11 finner du längst ner i inlägget. och går det att skapa en hållbar framtid med ständig tillväxt – är också frågor som forskare lyfter fram i detta avsnitt. Till sist ett stort tack till alla forskare som medverkar i antologin. Vi hoppas att boken blir en grund för läsarnas egna tankar och att den inspirerar till samtal med vänner, kollegor, släktingar och andra. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig den kemiska delen av varför vår jord befinner sig i en klimatkris.