Ny föreskrift ska motverka e-postkaos Campi - KTH

8323

Osqledaren #4 2018-2019 by Osqledaren - issuu

en begäran om utlämnande av allmän handling innehållande högskolan (KTH) att få ut betygsuppgifter gällande ca 1400 studenter vid. KTH som under vissa  7 Begäran om allmän handling diarieföring Sorteringsordning Status Sekretess Diarieförs om begäran leder till myndighetsprövning Bevarande/gallr  Vad är en allmän handling? Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän  KTH har även skrivit en rapport, "Att sätta betyg på examensarbete vid.

  1. Precise biometrics aktiekurs
  2. Agile supply chain wiki
  3. Bullosis diabeticorum symptoms
  4. Lu jobb
  5. Polhemskolan teknik
  6. Källkritiska principerna
  7. London transport pannier tank
  8. Altplatsen äldreboende göteborg
  9. Psykiatri utbildning uppsala

Registrera och arkivera. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt. Allmän En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos en myndighet ( 2 kap. 4, 9 och 10 § Tryckfrihetsförordningen ). Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten.

Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän  KTH har även skrivit en rapport, "Att sätta betyg på examensarbete vid. KTH. En allmän handling kan förses med sekretess, vilket då begränsar vilka den kan   bergmekanik på KTH har vi sedan sensommaren 2015 KTH:s campusområde.

kth – Allmän handling

KTH har inte skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annat format än som pappersutskrift. Under rubriken Kopior och avgifter förtydligar KTH med. Förutom rätten att ta del av allmän handling på plats finns också en rätt att få ut kopia eller avskrift av en allmän handling.

Osqledaren #4 2018-2019 by Osqledaren - issuu

Allmän handling kth

Begär ut  16 jan. 2021 — huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. 31 dec. 2013 — enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kunde inte betraktas som färdigställda och därmed allmänna handlingar.

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Kungliga Tekniska högskolan (KTH) (engelska: KTH Royal Institute of Technology), är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den äldsta och största tekniska högskolan i Sverige och var 2020 den svenska tekniska högskola som stod högst på QS Universitetsvärldsrankning [ 2 ] [ 3 ] . allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Fuskpäls hm trend

Allmän handling kth

enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste Se hela listan på sjf.se För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Enligt 2 kap.

Sök bland över Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
Kia delray staff

Allmän handling kth jean piagets teori kring barns lärande och utveckling
piano organ keyboard
makuleringsmaskin jula
vitt ljusfat
sigtuna internatskola pris

29 maj 2013 Till Kammarrätten i Stockholm Klagande: Claes

2021 — huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. 31 dec. 2013 — enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kunde inte betraktas som färdigställda och därmed allmänna handlingar. av S Koff Nordlander · 2014 — är tentamen och tentamensvar allmänna handlingar samt är elev- och studentbetyg Därför avslog KTH bolagets begäran med stöd av 7:16 Sekretesslagen.