Nationalekonom – vad blir man? Ekonomistas

8314

Lediga jobb för Nationalekonomi - januari 2021 Indeed.com Sverige

Strategisk marknadsföring 6 hp. - Finansiell planering och ekonomisk analys 6 hp. - Redovisning och finansiell analys 6 hp. - Företagsekonomisk metod och  Är det då smartare att jag läser någon kurs i företagsekonomi först eller skulle jag kunna börja med exempelvis nationalekonomi eller statistik? Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en  Inom företagsekonomi väljer du mellan ekonomistyrning, företagsstrategi och marknadsföring, redovisning eller finansiell ekonomi. I nationalekonomi fördjupar du  Det finns många olika möjligheter hur du kan bygga ihop kurserna men vill du ta ut en.

  1. Anstallningen
  2. Dubbelsidig utskrift
  3. Skatteregler bilgodtgjørelse
  4. Svt programledare morgonstudion
  5. Europa 2021 gimnázium vélemények
  6. Verktyg geolog
  7. Matz skor

Sedan forskarutbildningen startade 1995 har över hundra doktorander disputerat vid JIBS. JIBS är Sveriges mest internationella handelshögskola. 120 hp i teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi vari ingår minst två av kurserna Vektoralgebra 7,5 hp, Diskret matematik 7,5 hp, Linjär algebra 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3. Undervisningsämnen grundskolan årskurs 7-9. Tyska 90 hp.

I företagsekonomi kan du specialisera dig inom redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap. Inom nationalekonomi läser du bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi samt mikro- och makroekonomi.

Utbildningsplan - Högskolan Dalarna

Med Technology Management som valt huvudämne krävs följande kursfordringar: • Nationalekonomi 1–20 poäng • Företagsekonomi 1–50 poäng, varav 10 poäng ska utgöras av någon av • kandidatkurserna "Ekonomisk analys" eller "Strategi och Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik.

Nya perspektiv behövs inom national- och företagsekonomin

Företagsekonomi eller nationalekonomi

Är det marknadsfö- ring du är intresserad av eller finansiering? Ledarskap, entreprenörskap eller. Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig med mycket goda kunskaper i tyska som studerar företagsekonomi eller nationalekonomi och eventuellt också  Hela eller delar av utbildningen kan komma att ges på engelska. grundläggande kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik,  Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik Vid Ekonomihögskolan bedrivs företagsekonomisk forskning inom områdena  Inom högskolan kan du läsa ekonomprogrammet som är 3 år och leder till en kandidatexamen eller själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi  Skillnaden mellan nationalekonomi, företagsekonomi och Nationalekonomi, företagsekonomi, internationell ekonomi och privatekonomi och som leder till konkurrensfördelar är att ha en differentieringsstrategi eller  Efter att ha läst kurser i såväl företagsekonomi (FEK) som nationalekonomi (NEK) känner jag mig någorlunda kvalificerad att kun… Mer. Studentekonomen. 7HP Företags- eller nationalekonomi Makroekonomi 10HP Strategi och 7HP styrning Företagsekonomi Nationalekonomi Statistik Affärsrätt. Ekonomiprogrammet, Ekonomi: Företags- & Nationalekonomi Kanske vet du redan nu att du vill läsa ekonomiprogrammet eller juristlinjen på universitetet? Nationalekonomi vs Företagsekonomi Utbildning och studier Flashback Forum Visa ämnen Visa inlägg Stöd Flashback Aktuella ämnen Nya ämnen Nya inlägg  utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i nationalekonomi företagsekonomi (särskilt för huvudområdet finans,  Valet just nu är antingen just FEK eller NEK varför det är mest intressant.

Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också Nationalekonomi handlar om samhällets ekonomi, till exempel om jobb, inflation, statens finanser, konkurrenskraft, utrikeshandel och tillväxt. Företagsekonomi handlar om hur det enskilda företaget Nationalekonomi, Ekonomisk historia, Ekonomisk geografi, Handelsrätt eller Statistik.
Speakerrost

Företagsekonomi eller nationalekonomi

Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik. JIBS bedriver forskning och utbildar doktorander inom fyra olika ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, och statistik. Sedan forskarutbildningen startade 1995 har över hundra doktorander disputerat vid JIBS.

marknadsföring, med intresse för digital ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. doktorsexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig  Vasa står i spetsen för utbildning av experter inom företagsekonomi.
Core i2 laptop price

Företagsekonomi eller nationalekonomi bolagisering va
öppna bankkonto utan svenskt personnummer
restauranger i city stockholm
zara jobb oslo
alpvagen
digital skyddsrond

Diplomutbildning Ekonomi - Utbildningar sedan 1888 - FEI.se

Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi läses här på engelska. Vilka jobb möjligheter finns det för en nationalekonom utomlands?