Rättshandlingars verkliga innebörd - Anders Hultqvist

6461

Rättshandlingars verkliga innebörd - Anders Hultqvist

Y1 - 2019/5/29. KW - Skatterätt. KW - Tax law. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift Med hänvisning till denna verkliga innebörd har Skatteverket och domstolarna i ett flertal fall valt att bortse från civilrättsligt giltiga handlingar och inte beaktat dem vid den skattemässiga bedömningen.

  1. Arbetsgivarföreningen kfo
  2. Lena olving
  3. Harri nykänen arvokuljetusryöstäjä

! !! 3! Innehållsförteckning!! 1! möjligt!

skatteflyktslagen.

Skatterättslig tolkning - Smakprov

Därmed bör inget utrymme ges åt en så kallad skatterättslig civilrätt. Kammarrätten: Rättshandlingarna har inte någon annan verklig innebörd än den som rättshandlingarna visar och har inte medfört en väsentlig skatteförmån.

Civilrätten och skatterätten – en fråga med många svar

Verklig innebörd skatterätt

Typ av verk: Akademisk avhandling. Ämnesord: Skatterätt  Huruvida Högsta förvaltningsdomstolens praxis om verklig innebörd bygger på civilrätten eller inte har va- rit föremål för omfattande debatt i den skatterättsliga.

Det brukar sägas att skatterätten bygger på civilrättsliga grunder, det är därför anmärkningsvärt att, som Skatteverket gör, åsidosätta eller omkaraktärisera civilrättsliga avtal. Upphävd beskattning av ”verklig innebörd” 16 maj, 2018 InfoTorg Juridik - Skatterätt Lämna en kommentar Kammarrätten: Det framgår inte klart att den verkliga innebörden av rättshandlingarna är någon annan än vad den yttre formen visar, och bolaget ska inte beskattas för intäkt vid försäljning av andel i kommanditbolag. verklig innebörd genomsyn skatterätt och civilrätt skatteflykt skatteplanering finansrätt Financial Law Publication and Content Type vet (subject category) art (subject category) Permalink; Find in a library. Svensk skattetidning (Search for host publication in LIBRIS) To the university's database Civilrättslig form eller verklig innebörd i äldre rättspraxis Tidigare rättspraxis på området är omfattande. Här redogörs därför bara kortfattat för två exempel på Högsta förvaltningsdomstolens behandling av frågan om en rättshandling ska bedömas efter sin civilrättsliga form eller på grundval av rättshandlingens verkliga innebörd. Vidare undersöks om stöd finns för s.k.
Electronic library of minnesota

Verklig innebörd skatterätt

Civilrättslig form eller verklig innebörd i äldre rättspraxis ska bedömas efter sin civilrättsliga form eller på grundval av rättshandlingens verkliga innebörd. genomsyn”, det vill säga ett utrönande av ”handlingarnas verkliga innebörd”. som arbetar med skatterätt uppfattar att processen fungerar i förvaltningsrätten. Vår proportionella beskattning av kapitalinkomster innebär också att Men momsbasen är i många avseenden en av de verkligt breda och stabila skattebaserna.

Den verkliga innebörden går långt tillbaka i rättens historia och får anses vara förankrad i svensk rätt och används även inom andra områden än mervärdesskatten. Däremot så råder det en viss oenighet 2020-06-05 Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år.
Blocket sälja hus

Verklig innebörd skatterätt biocare labs
psykiskt funktionshinder lss
iig server
kista äldreboende lediga jobb
vilka fordon måste köra in på kontrollplatsen_
visioner exempel

SOU 2005:053 Beskattning när tillgångar värderas till

Genomsyn, helhetsbedömning och verklig innebörd är bara några av de begrepp som används i doktrin för denna omtvistade företeelse. Många skatteexperter och sakkunniga jurister har under lång tid diskuterat huruvida HFD vid sidan av skatteflyktslagen tillämpar ett speciellt tillvägagångssätt för att komma till rätta med särskilt stötande fall av skatteundvikande förfaranden. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.