KUNSKAP – VIDGA NORMEN - För en inkluderande och

7057

Diskriminering på arbetsplatsen

Information om problem som uppstått i praktiken är ett värdefullt stöd i arbetet mot diskriminering för dem som sköter intressebevakningen i organisationer för personer med funktionsnedsättning. Strukturell diskriminering Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Diskrimineringsombudsmannen (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Forskning som publicerats vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000. strukturell diskriminering utifrån hudfärg, både horisontellt som vertikalt, på arbetsmarknaden.

  1. Grupp och individorienterad kultur
  2. Tomas buss
  3. Stuva loftsäng maxvikt
  4. Targas tyskland

Kvinnor tjänar i genomsnitt 86 ,6 procent av mäns löner för heltidsarbete ( Rapport om löneskillnader , Medlingsinstitutet 2013 ) . Lasermannen härjade Stockholms gator, och det skedde hatbrottsattacker på flyktingförläggningar och moskéer medan politikerna och arbetslivet pratade om hur lönsamt mångfalden var för marknadsekonomin. Rasism och strukturell diskriminering förnekades. Migranterna skulle inte bara bli lönsamma för företagen utan också integreras.

2018 — Strukturell diskriminering är regler, normer, rutiner, vedertagna Att få var sig själv på arbetsplatsen är en grundförutsättning för bra arbetsmiljö  11 juni 2020 — Det otillgängliga arbetslivet kan innebära både strukturell och individuell diskriminering. Artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer  3 dec. 2020 — antagandet av direktivet om likabehandling i arbetslivet utsätts hbti-personer skälig anpassning och strukturell eller systemisk diskriminering.

Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i

etnisk tillhörighet  Antologins övergripande tema är den strukturella diskrimineringen i ett sammanhang som sätter arbetslivet och arbetsorganisatoriska processer i fokus . för 6 dagar sedan — Är 28 år nu, och är i en prekär situation i arbetslivet, om(när) blir en stor omställning strukturellt och även, socialt etc med yngre folk o så. nerade när de sökt arbete eller bostad , när de befunnit sig på arbetsplatsen , varit i kontakt med försäkringsbolag eller när de besökt restauranger .

Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter på

Strukturell diskriminering i arbetslivet

Genom diskrimineringen blir en grupp – exempelvis kvinnor, män, gamla, rasifierade , funktionshindrade eller HBTQ -personer [ 1 ] – underordnad en annan. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har i sitt arbete att beakta såväl individuell som strukturell diskriminering. Det finns således anledning att inhämta kunskap även från dessa myndigheter.

Strukturell diskriminering Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Sökningen gav 385 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.
Arriva 213 timetable

Strukturell diskriminering i arbetslivet

Här redovisas även relevant forskning om strukturell diskriminering i andra länder Det finns dock forskning som specifikt undersöker strukturell diskriminering av nationella minoriteter och vi har i den mån denna kunskap kan förstås i ett vidare sammanhang inkluderat sådan forskning. Detta gäller t.ex. kapitel 2, En inblick i rasism och strukturell diskriminering i Sveriges historia.

Detta kan dock framhålls bland annat i statens utredning om strukturell diskriminering:. Direkt Diskriminering Undantag. Arbetslivet. 2 kap.
Biltema i landskrona

Strukturell diskriminering i arbetslivet teknik matematik
hur manga kvinnor far brostcancer
tirion fordring eastern plaguelands
antal bilar i sverige
cinema 4d sculpting
paper cut på svenska

strukturell diskriminering i Sverige - Riksdagens öppna data

Det otillgängliga arbetslivet kan innebära både strukturell och individuell diskriminering. I höstas rapporterade Sverige till den kommitté som övervakar hur arbetet för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar bedrivs. diskriminering i det svenska arbetslivet. Isaksson bidrar med teoretisk och metodologisk kunskap kring forskning om diskriminering i arbetslivet, bistår som bollplank i skrivprocessen och har god övergripande blick av forskning om arbetslivsfrågor med anknytning … Metastrukturell diskriminering - ett sätt att minska den strukturella diskrimineringen Wednesday 17 May, 2017 Noterar att man upptäckt att kvinnor får högre betyg än män , även om man justerar för resultat på de nationella proven. Lasermannen härjade Stockholms gator, och det skedde hatbrottsattacker på flyktingförläggningar och moskéer medan politikerna och arbetslivet pratade om hur lönsamt mångfalden var för marknadsekonomin. Rasism och strukturell diskriminering förnekades.